Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021 – 2022

Ngày 24 tháng 3 năm 2022, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2021 – 2022.

Tham dự hội nghị gồm toàn bộ các đồng chí là trưởng phó các đơn vị đoàn thể, trợ  lý đào tạo và QLHSSV các khoa, trưởng các bộ môn và giảng viên toàn trường.

Hội nghị được diễn ra trực tiếp tại hội trường khu Hiệu bộ đồng thời trực tuyến đối với giảng viên, giáo viên chủ nhiệm toàn trường.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tải, trưởng phòng QLĐT – CTHSSV đã trình bày báo cáo sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021 – 2022. Báo cáo trình bày cụ thể các kết quả đạt được đồng thời cũng chỉ rõ hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong công tác tổ chức, Quản lý đào tạo (quy mô đào tạo, công tác quản lý HSSV, công tác quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo) từ đo nêu mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi kế hoạch học kỳ II năm học 2021 – 2022.

Sau khi nghe bản báo cáo sơ kết, nhiều đồng chí đã có ý kiến thảo luận để xây dựng và hoàn thiện bản báo cáo, nêu các vấn đề còn tồn tại và đề xuất phương hướng thực hiện tốt các mục tiêu của năm học.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chi Hoàng Đức Huế – Phó hiệu trưởng nhà trường đã biểu dương, khích lệ những thành tích của toàn thể cán bộ, giảng viên và HSSV toàn trường đã đạt được trong học kỳ I, đồng chí cũng đưa ra thách thức cùng giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch học kỳ II năm học 2021 – 2022. Đồng chí cũng không quên động viên, nhắc nhở các toàn thể cán bộ, giảng viên tiếp tục đoàn kết chung sức, chung lòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Bài viết: Trần Thị Thanh Huyền

Ảnh: Nguyễn Việt Phú