Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, ngày 22 tháng 1 năm 2024, Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Hội nghị.         

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Doãn Tiến khai mạc hội nghị
Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Hoàng Đức Huế trình bày Báo cáo tổng kết

          Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. Trong năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đạt được nhiều kết quả quan trọng, Thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối giao về công tác kết nạp đảng viên, đảng bộ đã kết nạp 2/2 đồng chí đạt 100% chỉ tiêu giao; Triển khai tới 56/56 = 100% đảng viên cài đặt 02 phần mền “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” và “Sổ tay đảng viêọ điện tử”; Các chi bộ đã đăng ký lịch họp và tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng lịch trình đảm bảo quy định trên phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

          Trong năm 2023 đảng bộ Trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo và không có tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp của tổ chức, cá nhân và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

          Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường thực .hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng gắn với việc xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy Hà Nội.        Thực hiện Kết luận số 21-KL/TAV, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành

Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 11/10/2021 của Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên” để tạo sự chuyển biển trong xây dựng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

          Qua thực hiện, 100% đảng viên, cán bộ, viên chức có chuyến biến tốt hơn trong rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống chuân mực, trong sáng, lành mạnh, giản dị; có tinh thần tự đấu tranh không để sa ngã vào lối sống thực dụng, xa hoa lãng phí, thoái hóa, biến chất; có ý thức tổ chức kỷ luật, gìn giữ đoàn kết nội bộ và gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, công tác; ý thức phục vụ HSSV và nhân dân có chuyến biến, không có biểu hiện hách dịch, quan cách, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho HSSV và nhân dân

          Từ những kết quả đạt được nêu trên, qua công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức cơ sở đảng cuối năm, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được xếp loại Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 theo Thông báo số 228-TB/ĐUK ngày 10/01/2024 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

          Tại hội nghị, các Chi bộ đã phát biểu tham luận về công tác chính trị, tư tưởng; Kiểm tra giám sát của đảng, công tác xây dựng Chi bộ “Trong sạch- vững mạnh”; Công tác dân vận và triển khai thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt; Công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị; Công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn; Nâng cao công tác sinh hoạt đảng, phê bình và tự phê bình trong đảng; Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên;

          Các đảng viên đã thảo luận về nhưng ưu điểm, hạn chế, mặt làm được, mặt chưa làm được trong quá trình công tác; đồng thời đã đề xuất những giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực nhằm khắc phục hạn chế, phát huy những ưu điểm trong năm 2023.

          Nhằm ghi nhận những đóng góp của đảng viên, Chi bộ trong năm 2023 và căn cứ kết quả kiểm điểm, đánh giá đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã ban hành quyết định khen thưởng đối với 01 Chi bộ và 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023;

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường  Nguyễn Doãn Tiến trao giấy khen cho tập thể chi bộ 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  Hoàng Đức Huế trao giấy khen cho các đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đề nghị Bí thư các Chi bộ trực thuộc tiếp tục lãnh đạo đơn vị phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên; nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo hoạt động của từng Chi bộ về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, cùng nhau đoàn kết tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Đồng chí Bí thư chi bộ 1 Đỗ Xuân Bình trình bày tham luận về về công tác chính trị, tư tưởng
Đồng chí Bí thư chi bộ 2 Bùi Văn Tải trình bày tham luận về công tác Kiểm tra giám sát của đảng, công tác xây dựng Chi bộ “Trong sạch- vững mạnh
Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam đại diện chi bộ 3 trình bày tham luận về Công tác dân vận và triển khai thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt
Đồng chí Bí thư chi bộ 4 Doãn Trung Thành trình bày tham luận về Công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị
Đồng chí Nguyễn Thu Hà đại diện chi bộ 5 trình bày tham luận về Công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn
Đồng chí Bí thư chi bộ 6 Nguyễn Thị Thu Trang trình bày tham luận về công tác Nâng cao công tác sinh hoạt đảng, phê bình và tự phê bình trong đảng
Đồng chí Lưu Thị Hồng Trang đại diện chi bộ 7 trình bày tham luận về Công tác Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên

Bài viết: Đỗ Thị Thủy

Ảnh: Hà Huy Đại

Đã duyệt: Nguyễn Doãn Tiến