Hội nghị tổng kết công tác năm học 2016-2017 khoa Nông học

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017- 2018, sáng ngày 7/9/2017 khoa Nông học tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm học 2016-2017 và xây dựng phương hướng hoạt động của năm học 2017- 2018. Đây là dịp để các giảng viên trong khoa tổng kết, đánh giá những kết quả hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học nói riêng và thực hiện nhiệm vụ của giảng viên nói chung trong một năm học qua.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Huế – Phó hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Trần Ngọc Khuynh – trưởng phòng QLĐT- KH &HTQT.

Thay mặt khoa Nông học đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – trưởng khoa, báo cáo toàn bộ kết quả hoạt động về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ của giảng viên trong năm học 2016-2017 và đề ra các phương hướng, giải pháp trong năm học 2017-2018.

Trước những khó khăn và thách thức trong hoàn cảnh hiện nay, các giáo viên trong khoa đã thẳng thắn, sôi nổi trao đổi bàn bạc để tìm hướng giả quyết những khó khăn của khoa như công tác tuyển sinh, công tác đào tạo nghề, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn…

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng khoa Nông học trình bày báo cáo
Đ/c Hoàng Đức Huế – phó hiệu trưởng phát biểu tại hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Bài: Nguyễn Thị Khuyên
Biên tập: Nguyễn Thị Nguyệt