Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 Khoa Kinh tế

 Năm học 2020-2021 đã kết thúc trong bối cảnh nhà trường nói chung và khoa Kinh tế nói riêng có nhiều khó khăn thách thức, với mục đích đánh giá những kết qủa đạt được trong năm học qua, đồng thời thảo luận xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho năm học mới, sáng ngày 18/8/2020, tại hội trường Hiệu bộ, khoa Kinh tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2019-2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Doãn tiến, Phó hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Trưởng khoa Kinh tế; đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang – Phó trưởng khoa Kinh tế, các đồng chí trưởng bộ môn cùng toàn thể các đồng chí giảng viên đang sinh hoạt chuyên môn thuộc khoa Kinh tế.

Toàn cảnh Hội nghị

Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thắm đã nêu lên mục đích, ý nghĩa và thông qua nội dung, chương trình làm việc của hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm học 2019 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 –  2021 của khoa Kinh tế

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang trình bày  Báo cáo tổng kết công tác năm học 2019 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 –  2021

Báo cáo tổng kết đã nêu lên đặc điểm tình hình, những thuận lợi, khó khăn và những kết quả mà khoa Kinh tế đạt được cũng như những tồn tại trong năm học 2019-2020.

 Năm học 2019-2020 khoa Kinh tế có tổng số giảng viên tham gia sinh hoạt chuyên môn là 26 giảng viên, trong đó có 13 giảng viên làm công tác kiêm nhiệm tại các phòng, ban, trung tâm. Tổng số ngành đào tạo được cấp phép do khoa quản lý là 15 ngành, nghề, trong đó có 08 ngành hệ cao đẳng và 07 ngành hệ trung cấp. Số ngành có học sinh, sinh viên năm học 2019-2020: hệ trung cấp 4 ngành gồm các ngành Kế toán doanh nghiệp, Tài chính Ngân hàng, Phát triển nông thôn, Kỹ thuật chế biến món ăn. Hệ cao đẳng có hai ngành là Kế toán và Quản trị kinh doanh. Với tổng số học sinh sinh viên đầu năm học là 206 em. Trong đó có 25 sinh viên hệ cao đẳng và 181 học sinh hệ trung cấp. Trong năm học, vì nhiều lý do khác nhau số học sinh, sinh viên đã giảm 15 em, cuối năm học cả khoa có tổng số 191 học sinh, sinh viên.

Thuận lợi:  Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giảng viên và học sinh, sinh viên trong khoa. Nhà trường ban hành nhiều văn bản hướng dẫn theo hướng tạo điều kiện cho các giảng viên được chủ động, phát huy khả năng linh hoạt sáng tạo trong thực hiện công việc; Tập thể giảng viên trong khoa đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Khó khăn: Công tác tuyển sinh của nhà trường nói chung và khoa Kinh tế nói riêng gặp nhiều khó khăn, số lượng học sinh học ở các ngành không đều, tập trung ngành Kỹ thuật chế biến món ăn; việc tuyển sinh diễn ra quanh năm, một số trường hợp phải  học ghép lớp, ghép môn… gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên của khoa. Năm học 2019-2020 là năm xảy ra dịch bênh Covid trên toàn cầu nên có ảnh hưởng đến tiến độ giảng dạy học kỳ 2.

Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và giảng viên trong Khoa, năm học 2019-2020, Khoa đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giảng viên theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Tổng khối lượng thực hiện trong năm của toàn thể giảng viên trong Khoa tạm tính là 13.839,5 trên tổng số giờ định mức là 13.560 giờ. Trong đó, số giờ giảng dạy là 4.417,3 giờ; kiêm nhiệm, miễm giảm: 7.251,7 giờ;  học tập thực tế chuyên môn tại doanh nghiệp 517,5 giờ; bồi dưỡng chuẩn hóa là 579 giờ; hoạt động nghiên cứu khoa học 443,6 giờ. Tổng số giờ thanh toán (tính cả bảo lưu năm trước chuyển sang 1.937,3 giờ) là 15,776,8; vượt định mức 2.216,8 giờ .

Công tác học sinh sinh viên:  tỷ lệ học sinh, sinh viên của khoa đạt danh hiệu cả năm khá trở lên rất cao đạt 45,3%.  Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi cao 78,6% .

Báo cáo cũng nêu lên những tồn tại trong năm học qua về thực hiện công tác tuyển sinh chưa đạt chỉ tiêu đề ra; công tác NCKH còn nhiều hạn chế không có đề tài khoa học nào được đăng ký và thực hiện; việc triển khai nội dung, hình thức tổ chức và đánh giá công tác dưỡng thực tế cho giảng viên còn chưa đạt hiệu quả cao; vẫn còn học sinh vi phạm qui chế thi …

Phát huy những kết quả đạt được năm học 2019 – 2020, Báo cáo đã đề ra một số chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho năm học 2020 – 2021.

Trong không khí cởi mở và với tinh thần xây dựng, hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các đồng chí giảng viên. Các ý kiến tập trung phân tích những cơ hội và thách thức, khó khăn trong năm học tới, đề xuất các giải pháp tháo gỡ liên quan đến các vấn đề về thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh; nâng cao chất lượng đào tạo các ngành nghề; bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ thực hành …. đóng góp vào việc xây dựng phương hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Tiến ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của khoa Kinh tế trong năm học vừa qua, đồng thời chỉ đạo và gợi mở một số vấn đề trong thời gian tới khoa cần quan tâm như giải quyết vấn đề mất cân đối việc làm giữa giảng viên thuộc các ngành học trong khoa, đồng chí yêu cầu, bộ môn, khoa cần chỉ đạo làm tốt công tác phân công công tác giảng viên, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cho phù hợp với tình hình thực tế; Tăng cường thực hành, thực tập nâng cao kỹ năng tay nghề cho học sinh, sinh viên các ngành nghề đang đào tạo; Quan tâm công tác liên kết doanh nghiệp, tạo dựng địa bàn thực hành, thực tập, giới thiệu việc làm cho HSSV sau tốt nghiêp …; đồng chí cũng nhấn mạnh, công tác tuyển sinh hiện nay được coi là nhiệm vụ hàng đầu đề nghị khoa cần tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và giải pháp thực  hiện, tập trung khai thác thế mạnh của ngành, nghề đào tạo của khoa.

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến phát biểu tại chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí trưởng khoa phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện BGH nhà trường và các ý kiến đóng góp của các đồng chí giảng viên tham dự hội nghị, trên cơ sở đó sẽ bổ sung và hoàn thiện các giải pháp làm cơ sở phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm học 2020-2021.

Các thành viên tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 của khoa Kinh tế đã kết thúc với nhiều vấn đề gợi mở quan trọng, tạo được niềm tin và hy vọng vào một năm học mới 2020-2021 nhiều thành công tốt đẹp./.

                                                                                    Bài viết: Nguyễn Thị Thắm- TK Kinh tế