Khoa Công nghệ Thực phẩm & Tài nguyên Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, khoa Công nghệ Thực phẩm & Tài nguyên Môi trường đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020.

Hội nghị có sự tham gia của toàn thể các đồng chí giảng viên trong khoa và các đồng chí khách mời là đồng chí Trần Ngọc Khuynh, trưởng phòng đào tạo. Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, trưởng phòng Tổ chức hành chính.

Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020 là dịp để khoa Công nghệ Thực phẩm & Tài nguyên Môi trường tổng kết lại được những công việc đã hoàn thành trong năm học vừa qua đồng thời đánh giá lại những kết quả đạt được và chưa đạt được từ đó xây dựng phương hướng, kế hoạch thực hiện trong năm học 2020 – 2021.

Trong năm học vừa qua, các đồng chí giảng viên trong Khoa đều hoàn thành tốt và vượt định mức khối lượng công việc được giao. Khoa có 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được nghiệm thu đạt loại khá. Có 02 đồng chí giảng viên đi thực tế để học tập trao đổi kinh nghiệm. Có 02 đồng chí tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị. 100% các em học sinh, sinh viên đã hoàn thành thi tốt nghiệp và nhận bằng. Tập thể khoa đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Bên cạnh những kết quả đó thì các bộ môn trong khoa vẫn chưa tổ chức được các buổi hội thảo bộ môn để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn nghề nghiệp; Các đồng chí giảng viên khi lên lớp vẫn để xảy ra tình trạng các em học sinh đi học muộn. Trong năm học tới khoa đã xây dựng các biện pháp để khắc phục tình trạng này.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Thị Cúc đọc báo cáo tổng kết năm học 2019 -2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, các đồng chí giảng viên trong khoa đã tiến hành thảo luận và trình bày các tham luận liên quan đến các vấn đề như: đào tạo – tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và công tác đoàn thể trong năm học vừa qua.      

Các tham luận của các đồng chí giảng viên trong khoa đều tập trung đóng góp các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho các hoạt động đào tạo – tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và công tác đoàn thể của khoa trong năm học tới.

Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 của khoa cũng nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí khách mời. Các đồng chí hoàn toàn nhất trí với những kết quả mà khoa đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đề nghị khoa tiếp tục phát huy các thành tích đó và tham mưu, tham gia cùng Nhà trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh.

Các đồng chí tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Bài và ảnh: Kim Dung