Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 Khoa Kinh tế

Nhằm mục đích đánh giá những kết qủa đạt được trong năm học qua, đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn làm cơ sở xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho năm học mới 2021-2022, sáng ngày 12/8/2021, khoa Kinh tế trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020-2021

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Huế, Phó hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Trưởng khoa; đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang Phó trưởng khoa, cùng toàn thể các đồng chí giảng viên sinh hoạt chuyên môn tại các bộ môn thuộc khoa Kinh tế.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thắm đã nêu lên mục đích, yêu cầu và thông qua chương trình làm việc của hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang trình bày dự thảo “Báo cáo tổng kết công tác năm học 2020 – 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022” của khoa Kinh tế.

Năm học 2020-2021, khoa Kinh tế có tổng số giảng viên tham gia sinh hoạt chuyên  môn là 21 đồng chí, trong đó, trình độ tiến sĩ: 3; thạc sỹ: 18; có 08 đồng chí là giảng viên  kiêm nhiệm công tác tại các phòng, ban, trung tâm trong Nhà trường.

Tổng số học sinh, sinh viên  thuộc các lớp, các ngành theo quyết định là 400, gồm 97 sinh viên hệ cao đẳng (trong đó hệ liên thông là 43 học viên) và 303 học sinh hệ trung cấp. Tuy nhiên, trong năm học, vì nhiều lý do khác nhau, số sinh viên học sinh đã có biến động giảm, cuối năm học là 346 em (Cao đẳng 86, Trung cấp 260)

Năm học 2020-2021, mặc dù có nhiều khó khăn,nhưng được sự chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường cùng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và giảng viên trong khoa,  khoa Kinh tế đã đạt được những kết quả nhất định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm học 2020-2021:

Năm học qua, Khoa đã phối hợp với các phòng ban chức năng triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo của Nhà trường đảm bảo qui chế. Tổng khối lượng thực hiện trong năm của toàn Khoa theo sơ bộ tổng hợp là 11.868,56; tổng số giờ định mức cả khoa là 9.270 giờ, vượt định mức được giao 2.598,5 giờ. Triển khai chỉnh sửa 4 CTĐT hệ cao đẳng và liên thông cho hai ngành KTCBMA và ngành Kế toán. Cán bộ, giảng viên của khoa đã tích cực tham gia công tác tuyển sinh và đạt được kết quả nhất định, năm 2020 có hai đồng chí được khen thưởng trong công tác tuyển sinh. 

Năm học 2020 – 2021, nhà trường đã giao các lớp chuyên ngành về khoa quản lý nên Khoa cũng gặp phải rất nhiều khó khăn trong công tác QLHSSV. Với sự cố gắng nỗ lực của lãnh đạo khoa và toàn thể các thầy cô giáo đặc biệt là các cô giáo viên chủ nhiệm, công tác quản lý HSSV của khoa cũng dần được ổn định, đi vào nề nếp, nhiều lớp học sinh có ý thức học tập và rèn luyện khá tốt. HSSV của khoa tham gia đầy đủ và nhiệt tình trong các phong trào, các hội thi do Đoàn trường tổ chức và cũng đã đạt những thành tích nhất định trong hoạt động văn nghệ, thể thao (01giải nhất, 01 giải nhì bóng đá nữ… ). Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt 98 % (95/97), trong đó loại khá, giỏi chiếm 87,3% (83/95 HSSV).

Năm học 2020-2021, 100%  CBVC của Khoa được phân loại viên chức đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; có 12/13 đc (92,3 %) đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 02 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Tập thể Khoa được Hội đồng thi đua nhà trường nhất trí đề nghị UBND Thành phố công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm học qua cũng còn một số tồn tại: hoạt động NCKH của Khoa còn yếu, khoa không có đề tài NCKH được triển khai thực hiện. Công tác QLHSSV của khoa còn nhiều hạn chế. Vẫn còn nhiều trường hợp học sinh đi học muộn, trên lớp không chú ý nghe giảng, không ghi chép bài; nhiều trường hợp học sinh bị  xử lý kỷ luật; tỷ lệ học sinh, sinh viên bỏ học còn cao. Do tình hình ảnh hưởng của dịch bênh, kế hoạch đào tạo bị kéo dài, việc tổng kết, xét thi đua các lớp bị chậm trễ…      

Với kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, Báo cáo cũng đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu và những giải pháp thực hiện cho năm học 2021-2022. Trong đó, phát huy những ưu điểm, thành tích đạt được trong công tác đào tạo, tuyển sinh, cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý học sinh, sinh viên, tạo môi trường học tập thân thiện, hòa đồng và cởi mở, khơi dậy sự năng động, sáng tạo của các em HSSV.. Phấn đấu năm học 2021-2022, giảm tỷ lệ HSSV bỏ học, học sinh bị kỷ luật; hạn chế tình trạng học sinh đi muộn, không ghi chép bài trên lớp…

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận sôi nổi xoay quanh các vấn đề về công tác đào tạo, NCKH, công tác tuyển sinh, công tác quản lý HSSV, công tác bộ môn… Các ý kiến đều nhất trí với báo cáo tổng kết đã được trình bày và chỉ ra những mặt mạnh cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục trong năm học tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Huế ghi nhận sự cố gắng và biểu dương những kết quả đạt được của khoa trong năm học qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới, Khoa cần có giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác quản lý HSSV, chú trọng nâng cao tay nghề cho HSSV, đặc biêt  là nghề KTCBMA hiện nay đang thu hút đông người học, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế Nhà trường.

Thay mặt khoa Kinh tế, đồng chí Nguyễn Thị Thắm, trưởng khoa, đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến tham luận của các đồng chí tham gia hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó hiệu trưởng nhà trường để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và bổ sung giải pháp cho năm học 2021-2022 của khoa Kinh tế./.