Hội nghị triển khai đề án đào tạo chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học

Ngày 12/07/2017, tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Hiệp hội các trường Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Đề án đào tạo chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Giáo dục Đại học – Bộ giáo dục và Đào tạo, Ban thường vụ Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam và đại diện Lãnh đạo các trường thành viên trong hiệp hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu và thảo luận công văn số: 2842/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục & Đào tạo (tệp đính kèm) về việc đào tạo chuyển tiếp đối với các trường cao đẳng cộng đồng; đóng góp ý kiến để hoàn thiện và triển khai đề án “đào tạo chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học” giúp các trường Cao đẳng Cộng đồng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Đề án. Từ năm học 2017 – 2018 trường Cao đẳng Cộng đồng được phối hợp với các trường đại học, học viện tuyển sinh và đào tạo chuyển tiếp từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học. Giai đoạn 1 đào tạo 2 năm tại trường Cao đẳng Cộng đồng, giai đoạn 2 sinh viên được chuyển về học tiếp 2 năm tại các trường đại học, học viện liên kết. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo sinh viên sẽ được các trường đại học, học viện cấp bằng đại học chính qui. Những sinh viên không đủ điều kiện học chuyển tiếp lên đại học thì sẽ học thêm khoảng 6 tháng để được cấp bằng cao đẳng. Đây thực sự là cơ hội thuận lợi cho các bạn học sinh đăng ký xét tuyển vào các trường Cao đẳng Cộng đồng để học tập chuyển tiếp lấy bằng đại học. Phương thức đào tạo này mang đến nhiều cơ hội thuận lợi và lợi ích đối với người học như:

            – Rút ngắn được thời gian học đại học so với các phương thức đào tạo khác như vừa làm vừa học, học liên thông.

            – Học gần nhà nên tiết kiệm được chi phí ăn ở, đi lại.

            – Học phí rẻ do 2 năm đầu học đóng theo mức học phí tại trường cao đẳng cộng đồng.

            – Phù hợp với năng lực người học.

            – Chất lượng đào tạo được đảm bảo giám sát bởi các trường đại học, học viện.

            – Được cấp bằng đại học chính quy đúng chuyên ngành đào tạo.

Một số hình ảnh của hội nghị