Cơ hội chuyển tiếp lên đại học cho sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng

GD&TĐ – Mới đây, trên cơ sở đề nghị của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, Bộ GD&ĐT đã có ý kiến bằng văn bản số 2842, ngày 04/7/2017 ủng hộ chủ trương các trường cao đẳng cộng đồng (CĐCĐ) triển khai thực hiện chương trình đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học để sinh viên được liên thông theo đề án hợp tác và cam kết giữa hai trường theo quy định của pháp luật. 

Tư vấn cơ hội học tập liên thông cho các bạn trẻ

Đây là nội dung đã được quy định tại khoản 2 Điều 2 của Điều lệ trường Cao đẳng.

Theo đó, Chương trình đào tạo chuyển tiếp được tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành. Chương trình này được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu của chương trình được thực hiện với hình thức học tập trung toàn bộ thời gian tại trường CĐCĐ.

Sau khi thực hiện xong giai đoạn đầu, nếu người học đạt điều kiện để được học chuyển tiếp theo hình thức giáo dục chính quy thì được tiếp tục các học phần còn lại của chương trình đào tạo tại cơ sở giáo dục (CSGD) đại học theo quy định của hệ chính quy; sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được CSGD đại học đánh giá và cấp bằng đại học hệ chính quy.

Nếu người học đạt điều kiện để được học chuyển tiếp theo hình thức vừa làm vừa học hoặc đạt điều kiện để được học chuyển tiếp theo hình thức giáo dục chính quy nhưng có nguyện vọng học tiếp theo hình thức vừa làm vừa học tại địa điểm đào tạo vừa làm vừa học của CSGD đại học; sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được CSGD đại học đánh giá và cấp bằng đại học hình thức vừa làm vừa học.

Trường hợp người học không đạt điều kiện để tiếp tục học chuyển tiếp lên trình độ đại học thì được trường CĐCĐ căn cứ vào quy định hiện hành công nhận các kết quả người học đã tích luỹ để xem xét cho tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của ngành tương ứng; sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được trường CĐCĐ cấp bằng trình độ cao đẳng chính quy hoặc vừa làm vừa học theo quy định về đào tạo trình độ cao đẳng hiện hành.

Để thực hiện chương trình, Bộ GD&ĐT cho phép các đại học, học viện, các trường đại học và các trường CĐCĐ ký thoả thuận đào tạo chuyển tiếp và có sự đồng ý của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đào tạo chuyển tiếp.

Nhằm hỗ trợ các trường triển khai thực hiện, Bộ GD&ĐT cũng ý kiến với Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam có trách nhiệm trợ giúp các thành viên trong việc đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học theo đúng quy định hiện hành.

Theo PGS.TS Phạm Tiết Khánh – Chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam: Việc Bộ GD&ĐT cho phép các trường CĐCĐ được triển khai liên thông trong là động lực lớn để các trường nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ đưa giáo dục về cồng đồng của mình.

Khi chương trình đào tạo chuyển tiếp này được triển khai sẽ mang lại lợi ích lớn cho xã hội và người học, mở ra cơ hội học tập cho người học và các trường CĐCĐ. Với chức trách của mình, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam sẽ sát cánh cùng các thành viên, hỗ trợ các nhà trường triển khai trách nhiệm và hiệu quả chủ trương này.

Nguồn: http://giaoducthoidai.vn