Hội thảo chuyên đề “Hệ thống địa chính hiện đại và ứng dụng phần mềm Quản lý đăng ký và Thống kê đất đai ViLIS”

Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Bộ môn Quản lý đất đai thuộc khoa Tài nguyên môi trường – Công nghệ thực phẩm đã tổ chức Hội thảo chuyên đề: Hệ thống địa chính hiện đại và ứng dụng phần mềm Quản lý đăng ký và Thống kê đất đai ViLIS trong Quản lý Nhà nước về đất đai ”

Hội thảo được tổ chức với mục đích giúp các giảng viên chuyên ngành Quản lý đất đai nắm bắt kịp thời những công nghệ mới trong việc ứng dụng phần mềm trong Quản lý đăng ký và thống kê đất đai, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy .  

Mở đầu hội thảo, đồng chí Đàm Thị Vân An trình bày tóm tắt nội dung Hệ thống địa chính hiện đại, ứng dụng phần mềm Quản lý đăng ký và Thống kê đất đai ViLIS. Phần mềm Quản lý đăng ký và Thống kê đất đai ViLIS đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong việc quản lý đất đai từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh.

Đồng chí Đàm Thị Vân An – Giảng viên Bộ môn Quản lý đất đai trình bày ứng dụng phần mềm Quản lý đăng ký và Thống kê đất đai ViLIS

Các đồng chí giảng viên trong Bộ môn tiến hành thảo luận trong không khí sôi nổi, với tinh thần trách nhiệm cao. Qua đó, các đồng chí trong Bộ môn đã làm sáng tỏ những ưu điểm nổi trội cũng như nhược điểm của mềm ViLIS so với mềm MapInfo đã được đưa vào giảng dạy trước đó. Đồng thời các đồng chí cũng có thêm nhiều kiến thức mới trong lĩnh vưc ứng dụng tin học trong quản lý đất đai. 

Một số hình ảnh của buổi hội thảo

                                                                                                    Bài và ảnh: Phạm Thị Cúc