Khai giảng các lớp nghề huyện Đan Phượng – Thành phố Hà Nội

Từ ngày 25 tháng 9 năm 2018 đến ngày 27 tháng 9 năm 2018, Được sự nhất trí của Phòng Kinh tế huyện Đan Phượng, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đào tạo và liên kết doanh nghiệp – trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức khai giảng lớp nghề cho lao động nông thôn các xã Song Phượng; Liên Hồng; Hồng Hà; Thọ Xuân; Thọ An – huyện Đan Phượng

Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí đại diện cho phòng Kinh tế huyện Đan Phượng; Các đồng chí đại diện cho Hội Nông dân huyện Đan Phượng; Các đồng chí Trung tâm TVHTĐT& LKDN trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây; Lãnh đạo xã và Ban chấp hành Hội Nông dân cùng đông đảo học viên tham dự lớp học.

Toàn cảnh lễ khai giảng
Đ/c Trần Tuấn Biên – Trung tâm TVHTĐT và LKDN thông qua Quyết định mở lớp
Đ/c Đỗ Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm TVHTĐT&LKDN phát biểu ý kiến
Đ/c Nguyễn Hữu Tịnh – Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Đan Phượng phát biểu ý kiến chỉ đạo lớp học
Đ/c Hoàng Văn Chi – P. Chủ tịch xã Thọ Xuân thay mặt lãnh đạo xã phát biểu ý kiến
Đại diện học viên phát biểu cảm tưởng

Bài viết: Trần Tuấn Biên

Ảnh: Hải Thành