KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Hướng dẫn số 320/HD-CĐCĐHT ngày 16 tháng 6 năm 2023  của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây năm học 2022-2023 và hướng dẫn số 321/HD-CĐCĐHT ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về việc hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 và đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2023-2024.

Sáng ngày 28/06/2023, tại hội trường khu Hiệu bộ, Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, lao động hợp đồng và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023.

Tham dự Hội nghị có thầy Nguyễn Doãn Tiến – Phó hiệu trưởng Nhà trưởng, thầy Kim Ngọc Hưng – Phó trưởng khoa, cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân – Chủ tịch công đoàn bộ phận cùng toàn thể cán bộ, viên chức Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp.

Thầy Nguyễn Doãn Tiến – Bí thư Đảng ủy, phó HT Nhà trường cùng toàn thể các thầy cô trong khoa Kỹ thuật Nông nghiệp

Quán triệt tại hội nghị, đồng chí Kim Ngọc Hưng đề nghị cá nhân mỗi viên chức được đánh giá tiến hành trình bày những kết quả đạt được; những hạn chế, khuyết điểm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần nâng hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân. Đồng chí Kim Ngọc Hưng đề nghị các đồng chí dự họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn đưa ra ý kiến góp ý cho các cán bộ, viên chức dự hội nghị;

Thầy Kim Ngọc Hưng – Phó trưởng khoa chủ trì hội nghị

Đối với mỗi cá nhân trong quá trình tự đánh giá đã cơ bản chỉ ra được những kết quả đạt được, ưu nhược điểm, hạn chế của bản thân. Đa số đã mạnh dạn, thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và mang tính cầu thị cao.

Hội nghị đã lần lượt đánh giá, xếp loại đối với 12 đồng chí trong Khoa. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đồng chí Kim Ngọc Hưng đã tập trung đánh giá, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục những những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm học 2023-2024.

Theo đó kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2022-2023 khoa Kỹ thuật Nông nghiệp là 03/12 viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08/12 viên chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm; 01/12 viên chức được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Khoa đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường xét duyệt các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể của khoa Kỹ thuật Nông nghiệp

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn tiến nhấn mạnh, việc đánh giá, xếp loại các cá nhân và tập thể là việc làm thường xuyên hằng năm. Việc đánh giá đã làm rõ ưu, khuyết điểm và những hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, viên chức đảm bảo khách quan, trung thực. đồng chí Nguyễn Doán Tiến đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Khoa trong năm học 2022-2023 đã góp phần hoàn thành thực hiện các chỉ tiêu năm học 2022-2023. Bước sang năm 2023-2024, đồng chí Nguyễn Doãn Tiến mong muốn lãnh đạo Khoa tiếp tục quyết liệt, gắn kết tập thể, cá nhân trong đơn vị thành khối thống nhất, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.

Tin bài: Đỗ Thị Thủy

Ảnh: Nguồn khoa KTNN