Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng (đợt 04)

Nhằm hoàn thành việc xây dựng Bộ định mức kinh tế – kỹ thuật 37 nghề năm 2024 cho thành phố Hà Nội theo đúng quy trình. Ngày 23/05/2024, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội đã tổ chức 01 buổi tập huấn Hội nghị triển khai xây dựng Bộ Định mức kinh tế – Kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới dưới 3 tháng (Đợt 4) cho các ban Chủ nhiệm của các đơn vị, các cơ sở đào tạo.

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo Phòng Đào tạo, các thành viên Ban chủ nhiệm tham gia xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật theo Quyết định số 434/QĐ-SLĐTBXH-GDNN ngày 16/5/2024. Tại Hội nghị, TS Vũ Đức Thoan –Vụ Cơ sở Vật chất, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn về phương pháp, quy trình xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật của việc xây dựng Bộ định mức kinh tế; về nội dung, chất lượng của các Bộ Định mức –Kinh tế, hoàn thiện văn bản, thực hiện chi tiêu tài chính trong quá trình xây dựng các bộ Định mức kinh tế -kỹ thuật cho các ngành nghề được giao và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý các chứng từ theo quy định hiện hành.

Đặc biệt, trong Hội nghị các đại biểu đã chia sẻ thuận lợi, khó khăn việc xây dựng các Bộ Định mức kinh tế được cấp thẩm quyền phê duyệt và đây là kinh nghiệm quý báu đối với các đơn vị mới làm lần đầu được nhận xây dựng Bộ định mức kinh tế. Khoa kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được giao xây dựng Bộ định mức kinh tế – kỹ thuật cho 2 nghề nông nghiệp là: Trồng và chăm sóc cây ăn qủa có múi; nghề Nuôi và chăm sóc cho gà.

Thông qua Hội nghị các thành viên Ban chủ nghiệm của 37 nghề được thảo luận và giải đáp từ đó các Ban chủ nhiệm có sự chuẩn bị đầy đủ,  đảm bảo chất lượng về nội dung xây dựng  37 Bộ định mức kinh tế các nghề.

Bài : Nguyễn Anh Tuấn

Ảnh: Nguyễn Thu Hà