Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuốc Thú y Việt Nam (PHARMAVET GROUP)