Giảng viên Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp tham gia hội nghị thẩm định chương trình đào tạo nghề Chăn nuôi thú y trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hoà Bình năm 2023.

Ngày 19/7/2023, Giảng viên khoa Kỹ thuật Nông nghiệp trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tham gia thẩm đinh chương trình đào tạo nghề Chăn nuôi thú y trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hoà Bình.

 Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Chăn nuôi thú y mã ngành 6620120 trình độ Cao đẳng bao gồm:  Ông Nguyễn Văn Thanh – Sở Lao động thương binh xã hội Hoà Bình.

Ông Nguyễn Doãn Tiến – Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng bộ môn Chăn nuôi thú y – Khoa Kỹ thuật Nông Nghiệp – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Bà Nguyễn Thanh Hải – Tập đoàn MaVin

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị Thạc sĩ Nguyễn Văn Ba – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường bày tỏ kỳ vọng vào việc hoàn thiện của Chương trình nghề Chăn nuôi thú y và mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện Chương trình đào tạo.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện của Ban xây dựng báo cáo dự thảo Chương trình, sau đó các thành viên của hội đồng đã đưa ra những đánh giá, góp ý bổ sung để chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình.

Nội dung của chương trình đào tạo được Hội đồng thẩm định đánh giá rất tích cực, do được xây dựng trên Chương trình khung đã được ban hành, đáp ứng được nhu cầu người học, đặc biệt là phù hợp với thực trang kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và khu vực. Bên cạnh đó, mục tiêu của chương trình đào tạo đảm bảo tính tổng quát, mô tả được chuẩn đầu ra của người học, sau khi hoàn thành chương trình có đủ kiến thức và kỹ năng đáo ứng nhu cầu nghề nghiệp. Mặt khác, các phần trong chương trình đào tạo được phân bố hợp lý, coi trọng cả lý thuyết và thực hành, rất phù hợp với xu thế chung của sự phát triển của sự phát triển công nghệ thời đại 4.0. Song song với đó, Hội đồng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm cần bổ sung hoàn thiện.

Thầy Nguyễn Doãn Tiến – Phó Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tham gia hội nghị

Sau thời gian làm việc nghiêm túc với nhiều ý kiến đánh giá của các thành viên trong hội nghị, đồng chí chủ tịch hội đồng đề nghị tổ rà soát chương trình tiếp thu và chắt lọc những ý kiến để tiếp tục chỉnh sửa để hoàn thiện hơn nữa chương trình đào tạo.

Qua buổi tham gia thẩm định, các thành viên tham gia hội nghị của Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây có sự nhìn nhận đúng đắn và đầy đủ hơn về chương trình ngành đào tạo của mình đang thực hiện./.

Tin bài: Nguyễn Thị Thu Hà