Khoa Kỹ thuật nông nghiệp tổ chức “Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyển sinh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023”

Sáng ngày 16/11/2022, tại Hội trường Hiệu bộ, Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyển sinh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh năm 2022 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyển sinh năm 2023.

Thầy cô khoa kỹ thuật nông nghiệp tham dự tổng kết

           Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn tải – Trưởng phòng QLĐT-CTHSSV và các giảng viên, viên chức của khoa.

Thầy Kim Ngọc Hưng – Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Kỹ thuật Nông nghiệp đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác thực hiện tuyển sinh năm 2022 và mục tiêu, phương hướng năm 2023. Trong công tác tuyển sinh năm 2022 Khoa nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của nhà trường, cùng với sự hợp tác, hỗ trợ của các trường THCS được nhà trường phân công, đặc biệt cùng với sự nỗ lực, cô gắng của toàn thể cán bộ, giảng viên, khoa Kỹ thuật Nông nghiệp đã đạt được những thành công lớn về số lượng, chất lượng. Kết quả công tác tuyển sinh đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thầy Kim Ngọc Hưng, Phó Trưởng khoa trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị

Nổi bật có các thầy cô đã xuất sắc trong công tác tuyển sinh, đã tuyển sinh vượt định mức nhà trường giao: cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân, thầy Kim Ngọc Hưng, cô Đinh Thị Thùy Dung.

Về phương hướng công tác tuyển sinh năm 2023, Khoa xây dựng kế hoạch cụ thể dựa trên kế hoạch chung của toàn trường; Tăng cường sự đoàn kết của viên chức trong đơn vị trong công tác tuyển sinh, đặc biệt là sự phối hợp giữa các viên chức trong khoa để thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh; Hỗ trợ, khích lệ, động viên kịp thời viên chức trong thời điểm tuyển sinh cao độ để đạt kết quả tuyển sinh tốt nhất; Đẩy mạnh công tác truyền thông của khoa đối với tuyển sinh; Xây dựng quỹ học bổng khuyến khích cho học sinh, sinh viên của khoa.

Thầy Bùi Văn Tải – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo & CTHSSV đã phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, thầy Bùi Văn Tải đánh giá cao kết quả tuyển sinh đã đạt được trong năm 2022, ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, tích cực, chủ động và đóng góp của từng cá nhân vào thành công chung của công tác tuyển sinh năm 2022 của Nhà trường đồng thời đưa ra định hướng, nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần phải làm để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tuyển sinh năm 2023; mong muốn toàn thể cán bộ, giảng viên tiếp tục đồng hành cùng tham gia công tác tư vấn, tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch tuyển sinh năm 2023./.

Tin bài: Đỗ Thị Thủy

Nguồn ảnh: Khoa KTNN