Lịch công tác từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019