Lịch công tác tuần từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020