Lực lượng Tự vệ Trường Cao đẳng Cộng đồng tham gia Huấn luyện năm 2017.

Thực hiện kế hoạch số 33/KH-CĐCĐHT ngày 30 tháng 06 năm 2017, Trung đội Tự vệ Trường CĐ Cộng đồng Hà Tây đã tham gia Huấn luyện quân sự năm 2017.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Lê Văn Tuân – Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ đã chỉ rõ các yêu cầu để đảm bảo đợt huấn luyện đạt kết quả cao. Trong đó nhân mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, mệnh lệnh kế hoạch về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng vũ trang địa phương của cấp trên; Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, chất lượng” phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chế độ xây dựng và thông qua kế hoạch huấn luyện theo phân cấp, tiến hành huấn luyện đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; Thực hiện nghiêm nội dung, chương trình huấn luyện, quân số tham gia huấn luyện đảm bảo đạt từ 99 đến 100%; phấn đấu 100% quân số đạt yêu cầu các nội dung kiểm tra; trong đó, từ 79 đến 80% đạt khá, giỏi; kiểm tra bắn đạn thật 95% đạt yêu cầu, 70 đến 75% đạt khá, giỏi; Trong huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối người và vũ khí, thiết bị.

Đợt huấn luyện đạt kết quả cao chính là hành động thiết thực của lực lượng vũ trang huyện Chương Mỹ chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Trung đội Tự vệ  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã cử 16 đồng chí tham gia huấn luyện và 06 đồng chí tham gia kiểm tra bắn đạn thật năm 2017.

 Một số hình ảnh trong đợt huấn luyện năm 2017:

Quang cảnh Khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ huyện năm 2017
Thượng tá Lê Văn Tuân – Chính trị viên Ban CHQS huyện Chương Mỹ lên lớp huấn luyện.
Tự vệ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tham gia kiểm tra bắn đạn thật.
 Bài viết: Nguyễn Thị Lệ Thủy.
Ảnh: Lệ Thủy – Tuấn Biên.