Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên Th.s Bùi Văn Tải – Khoa Kỹ thuật nông nghiệp

Ngày 07/10/2019 tại phòng Hội thảo nhà B5, Hội đồng nghiên cứu khoa học cấp trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Khảo sát tình hình phòng bệnh bằng vaccine và hiệu quả điều trị bằng thuốc Hansone so với các kháng sinh khác cho bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn tại xã Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội”

Đây là đề tài nghiên cứu của giảng viên Th.s Bùi Văn Tải – Trưởng khoa Kỹ thuật nông nghiệp.

Th.s Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch HĐ thông qua quy trình báo cáo đề tài NCKH

Đề tài được thực hiện trong bối cảnh dịch lở mồm long móng bùng phát mạnh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đó có xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức đã gây ra những thiệt hại về kinh tế đối với người chăn nuôi, đặc biệt chăn nuôi nhỏ lẻ. Với mục đích tìm ra các giải pháp hiệu quả làm giảm thiệt hại của dịch bệnh lở mồm long móng cho đàn lợn, Th.S Bùi Văn Tải đã tiến hành điều trị lợn khi bị bệnh bằng kháng sinh Hansone (Florphenicol + Oxytetracyclin) cho kết quả cao.

Th.s Bùi Văn Tải – Chủ đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm việc thực hiện đề tài nghiên cứu của giảng viên Bùi Văn Tải. Đây là nguồn động lực để các giảng viên khác trong khoa nói riêng và nhà trường nói chung tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường./.

Tin bài: Kim Ngọc Hưng

Ảnh: Ngọc Hưng