Quyết định thành lập ban chỉ đạo Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường