Tag Archives: hiep hoi

Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam đóng góp ý kiến dự thảo Luật giáo dục và Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018

Ngày 06 tháng 10 năm 2018, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật giáo dục và Luật giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đại biểu là ủy viên Ban …

Chi tiết