Tập huấn xây dựng, quản lý và phát triển chương trình đào tạo

Ngày 03 tháng 6 năm 2023 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức tập huấn xây dựng, quản lý và phát triển chương trình đào tạo. Tham gia tập huấn có toàn thể giảng viên giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo, quản lý nhà trường và các đơn vị.

Đây là hoạt động được tổ chức nhằm tạo điệu kiện cho cán bộ, giảng viên Nhà trường có cơ hội được trao đổi các thông tin lý luận và đặc biệt là kiến thức thực tế liên quan đến xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo (CTĐT), chương trình các môn học hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng xây dựng chương trình đào tạo.

Buổi tập huấn được diễn ra dưới sự hướng dẫn của chuyên gia – Tiến sỹ Nguyễn Đức Hỗ, giám đốc trung tâm đào tạo, viên Khoa học giáo dục nghề nghiệp.  

Quang cảnh hội nghị

Tại buổi tập huấn, chuyên gia đã giới thiệu các khái niệm cơ bản trong giáo dục nghề nghiệp, hệ thống văn bản pháp quy trong xây dựng và phát triển CTĐT, phương pháp xây dựng chương trình khung, khung chương trình, chương trình đào tạo; phương pháp viết mục tiêu chương trình đào tạo, mẫu hồ sơ chương trình đào tạo, chương trình môn học/mô đun, các mẫu giáo án môn học.

Các cán bộ giảng viên trong trường thảo luận cùng chuyên gia các vấn đề phát sinh trong thực tế xây dựng CTĐT, CTMH

Ngoài những kiến thức, kinh nghiệm được chuyên gia chia sẻ, các cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn còn đặt nhiều câu hỏi, trao đổi, thảo luận sôi nổi xoay quanh việc xây dựng, chỉnh sửa và rà soát chương trình đào tạo, chương trình môn học.

Phát biểu bế mạc chương trình tập huấn, Tiến sỹ Hoàng Đức Huế – Phó phí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành nhà trường đã cảm ơn chuyên gia đã nhiệt tình truyền đạt các kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong xây dựng và phát triển chương trình đào tạo. Đồng chí cũng mong các cán bộ, giảng viên trong trường tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm được truyền đạt trong chương trình tập huấn để áp dụng vào quá trình xây dựng, rà soát chương trình đào tạo, chương trình môn học của Nhà trường đảm bảo chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu của người học và thị trường lao động. /.

Bài và ảnh: Trần Thị Thanh Huyền