Thông báo tuyển sinh năm 2019 hệ Trung cấp và hệ Cao đẳng dành cho học sinh tốt nghiệp THCS