Thư ngỏ hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Trường (10/10/1977 – 10/10/2017)