Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

Ngày 18/01/2024, Cụm thi đua số 18 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Ttrường Đại học thủ đô Hà Nội; đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng trường Cao đẳng y tế Hà Nội.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố, đồng chí Vũ Thị Việt Hoa – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp – Ban Thi đua khen thưởng thành phố, phụ trách theo dõi Cụm thi đua số 18 cùng các đồng chí là chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, Thường trực thi đua khen thưởng, các đồng chí cán bộ thi đua khen thưởng các trường.

Quang cảnh Hội nghị

Cụm thi đua số 18 gồm 6 trường: Trường Đại học thủ đô Hà Nội, trường Cao đẳng y tế Hà Nội, Trường Cao đẳng y tế Hà Đông,  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Tại Hội nghị, thay mặt cụm thi đua số 18, trường Đại học thủ đô Hà Nội trình chiếu Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phương hướng năm 2024

Năm 2023, Các trường trong cụm thi đua số 18 đã tích cực hưởng ứng trào thi đua yêu nước do UBND thành phố phát động và Kế hoạch tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của cụm, các trường trong cụm đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và các nhiệm vụ chính trị khác được giao.

Thông qua hoạt động thi đua của cụm, các trường đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua của cụm đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Phong trào thi đua của các đơn vị được phát động rộng rãi ngay từ đầu năm, có kế hoạch rõ ràng, có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, có thang điểm chặt chẽ và được các đơn vị tham gia ký kết giao ước thực hiện với quyết tâm cao.

Trong năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng của cụm thi đua số 18 nói chung và từng trường nói riêng đã đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua được bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. 

Để có được những kết quả như trên phải kể đến một phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, qua công việc hàng ngày đã từng bước duy trì, thúc đẩy các phong trào thi đua của các nhà trường phát triển ngày càng sâu rộng và toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực công tác. Ghi nhận những đóng góp đó, lãnh đạo cụm thi đua số 18 nhất trí khen tặng các đồng chí cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng các trường.

Năm 2023, Phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, các đơn vị thành viên trong cụm tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, trong đó cần chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng để nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua trong các đơn vị nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các trường thuộc cụm thi đua số 18 đã phát biểu ý kiến về công tác triển khai phong trào thi đua tại đơn vị. Nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Việt Hoa, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp – Ban Thi đua khen thưởng TP, phụ trách theo dõi Cụm thi đua số 18 đánh giá cao những kết quả các đơn vị trong cụm đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí cũng đề nghị trong năm 2024, các trường trong cụm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong cụm.

Cũng tại Hội nghị, căn cứ vào các nội dung đăng ký thi đua từ đầu năm và các tiêu chí thi đua cũng như kết quả đạt được trong năm 2023, cụm thi đua số 18 đã thống nhất bình xét, lựa chọn 01 đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua của chính phủ là trường Cao đẳng y tế Hà Nội, 01 đơn vị đề nghị tặng cờ thi đua của thành phố là Đại học thủ đô Hà Nội; 04 đơn vị đề nghị tặng Bằng khen của UBND thành phố. Đồng thời, suy tôn trường Cao đẳng y tế Hà Nội làm cụm trưởng cụm thi đua số 18 năm 2024, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây làm cụm phó cụm thi đua số 18 năm 2024.

Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2024

Bài viết và ảnh: Đỗ Thị Thủy