Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh khoa Kinh tế năm 2021.

Sáng ngày 10/11/2021, tại hội trường Hiệu bộ, khoa Kinh tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 nhằm đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế làm cơ sở xây dựng phương án tuyển sinh năm 2022 của khoa.

            Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Huế, Phó hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Bùi Văn Tải – Trưởng phòng QLĐT & CTHSSV, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ giảng viên khoa Kinh tế.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết tuyển sinh của khoa

            Chủ trì hội nghị, đồng chí trưởng khoa Nguyễn Thị Thắm đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 của khoa Kinh tế. Báo cáo tổng kết đã nêu lên đặc điểm tình hình, những thuận lợi, khó khăn và những kết quả đạt được đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong  công tác tuyển sinh năm 2021 của Khoa.

            Báo cáo đã đánh giá, trong điều kiện tuyển sinh năm 2021 gặp nhiều khó khăn, việc cạnh tranh trong tuyển sinh giữa các trường nghề thật sự gay gắt, ban lãnh đạo và CBGV trong khoa đã có nhiều cố gắng, tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tuyển sinh của khoa trên cơ sở kế hoạch tuyển sinh của nhà trường. Công tác tuyển sinh của khoa cũng đạt được một số kết quả đáng khích lệ, cơ bản đạt chỉ tiêu nhà trường giao. Trên địa bàn đăng ký tuyển sinh, có 05 trường vượt chỉ tiêu, trong đó có 03 trường đạt được gấp đôi chỉ tiêu so với năm trước. Ngoài tuyển sinh hệ cao đẳng và hệ trung cấp đối tượng tốt nghiệp THCS, khoa còn tích cực thúc đẩy công tác tuyển sinh các hệ liên thông cao đẳng, trung cấp 1,5 năm (đối tượng tốt nghiệp THPT) và cũng đã duy trì được qui mô các lớp liên thông cao đẳng kế toán, trung cấp kế toán doanh nghiệp 1,5 năm.

            Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển sinh của khoa như: trên địa bàn đăng ký tuyển sinh vẫn có 03 trường số hồ sơ tuyển được giảm so với năm trước, đặc biệt có trường giảm rất nhiều (giảm 14 hồ sơ); có 04 trường không có hồ sơ nhập học (năm trước cũng không có hồ sơ nhập học); Vẫn còn một số đồng chí vì nhiều lý do khác nhau chưa dành nhiều thời gian tham gia tuyển sinh; có đồng chí có đã rất cố gắng nhưng kết quả đạt được không cao; Công tác tư vấn tuyển sinh ngành Quản lý kinh doanh du lịch chưa đạt được như kế hoạch của khoa đề ra; Tuyển sinh hệ cao đẳng đạt được số lượng rất ít …

            Tại hội nghị, các đồng chí CBGV đã phát biểu ý kiến tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất một số giải pháp trong công tác tuyển sinh của khoa trong năm tới.

            Tham dự tại hội nghị, Đồng chí Bùi Văn Tải cũng đã phát biểu ý kiến chia sẻ cùng khoa Kinh tế làm rõ thêm một số nội dung qui định trong kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, đồng thời đồng chí cũng lưu ý khoa cần nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm tuyển sinh năm 2021 để xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2022 đạt kết quả cao hơn.

            Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Huế ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh năm 2021 của khoa Kinh tế. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tuyển sinh hiện nay được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đề nghị khoa cần tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện, tập trung khai thác thế mạnh các ngành, nghề đào tạo của khoa đồng thời chỉ đạo và gợi mở một số vấn đề về tuyển sinh trong thời gian tới khoa cần quan tâm như: phát huy những nhân tố mới trong tuyển sinh của khoa; Quan tâm công tác liên kết đào tạo; Nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng hình ảnh về các ngành học trong khoa; tạo dựng địa bàn thực hành, thực tập, giới thiệu việc làm, tạo đầu ra cho HSSV sau tốt nghiêp nhằm thu hút người học…

Tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Thị Thắm thay mặt tập thể khoa, biểu dương và khen thưởng 03 đồng chí giảng viên có thành tích cao trong công tác tuyển sinh của khoa gồm đồng chí Phùng Thị Hằng Hoa, Nguyễn Thị Linh, Đỗ Thu Hằng.

Biểu dương khen thưởng các đồng chí đạt thành tích cao trong công tác tuyển sinh năm 2021 của khoa Kinh tế

Bài viết: Nguyễn Thị Thắm- TK Kinh tế