Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tham gia đào tạo nông dân sản xuất giống lúa năm 2018

Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã phối hợp với Trung tâm phát triển Cây trồng Hà Nội mở lớp “Đào tạo nông dân về sản xuất giống lúa năm 2018″ của các hợp tác xã nông nghiệp trong 3 huyện Mỹ Đức, Phúc Thọ và Mê Linh.

Nhằm nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp, chủ động nguồn giống lúa về số lượng và đảm bảo chất lượng, giảm chi phí sản xuất, Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội được Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn giao nhiệm vụ thực hiện mục tiêu: nâng cao trình độ, sự hiểu biết quy trình sản xuất và các văn bản quy định trong sản xuất giống lúa cho các hợp tác xã nông nghiệp đã và đang tham gia sản xuất giống lúa của các huyện trong thành phố Hà Nội.  

Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã phối hợp với Trung tâm phát triển Cây trồng Hà Nội mở lớp “Đào tạo nông dân về sản xuất giống lúa năm 2018” của các hợp tác xã nông nghiệp trong 3 huyện Mỹ Đức, Phúc Thọ và Mê Linh. Tham dự Lễ Khai giảng lớp học có Ông Đoàn Đức Dân – Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Cây trồng Hà Nội; Ông Trần Văn Nam – Trưởng trạm thực nghiệm; Ông Nguyễn Xuân Sơn – Trạm phó trạm thực nghiệm, các đồng cán bộ của Trạm thực nghiệm – Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội.

Cùng dự buổi khai giảng có Bà Nguyễn Thị Nguyệt – P.Trưởng Khoa Kỹ thuật nông nghiệp – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây và 32 cán bộ chủ chốt và nông dân các hợp tác xã nông nghiệp của 3 huyện.

Ông Trần Văn Nam – Trưởng Trạm thực nghiệm đã giới thiệu ngắn gọn về vai trò quan trọng của giống lúa, việc sản xuất, tiêu thụ và sử dụng giống lúa có chất lượng trong sản xuất nông nghiệp; vai trò của đội ngũ cán bộ hợp tác xã nông nghiệp trong việc quản lý, sản xuất và tiệu thụ.

Đại diện cho đơn vị tổ chức ông Đoàn Đức Dân – Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Cây trồng Hà Nội đã chỉ rõ mục tiêu, vai trò của lớp đào tạo; Ông đề nghị Trạm thực nghiệm tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho lớp học và mong muốn các đồng chí tham gia lớp học đầy đủ để tiếp thu kiến thức tốt nhất. Đồng thời Ông đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây các năm qua đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Cây trồng Hà Nội đào tạo và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Trong thời gian 5 ngày, giảng viên khoa Kỹ thuật nông nghiệp – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã giới thiệu về thực trạng, vai trò của giống lúa trên thị trường, định hướng chọn tạo và nhân giống lúa trong thời gian tới; Các văn bản quy định về công tác chọn tạo, sản xuất và tiêu thụ giống lúa; Quy trình kỹ thuật sản xuất các cấp giống.

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên được cấp giấy chứng nhận “Đã tham gia khóa đào tạo về sản xuất giống lúa”

Một số hình ảnh của lớp đào tạo

Ông Đoàn Đức Dân – Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Cây trồng Hà Nội
Phát biểu trong buổi khai mạc
Học viên lớp đạo tạo sản xuất giống lúa năm 2018
Ông Trần Văn Nam – Trạm trưởng trạm thực nghiệm, bế giảng lớp đào tạo

 

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt – Phó trưởng khoa KTNNtrường CĐCĐ Hà Tây  trao giấy chứng nhận cho học viên tham gia lớp học

Bài và ảnh:  Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật nông nghiệp.