Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Hội nghị hoc tập, quán triệt Nghị quyết trung ương Bảy (Khóa XII)

Ngày 23 tháng 08 năm 2018, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Bảy (Khóa XII)

Đại biểu tham dự Hội nghị là đảng viên, và các cán bộ chủ chốt của các đơn vị, đoàn thể thuộc trường.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Doãn Tiến, Phó BTĐU, Phó Hiệu trưởng nhà trường, BCV Thành phố truyền đạt các nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 07-NQ/TƯ về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp,về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Báo cáo viên cấp thành phố Quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị.

Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây yêu cầu các tập thể, cá nhân thuộc trường nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương Bảy (Khóa XII), trong đó đặc biệt lưu ý đến mối liên quan giữa việc thực hiện nội dung Nghị quyết với quá trình thực hiện các giải pháp đổi mới sắp xếp, tinh gọn bộ máy và xây dựng cơ chế tự chủ mà nhà trường đang triển khai.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đảng ủy yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị phải làm bài thu hoạch, trong đó có liên hệ thực tế nhà trường.

Ngay sau Hội nghị, Tập thể Đảng ủy cần khẩn trương hoàn thiện chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao./.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Nga