Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Hội nghị hoc tập, quán triệt Nghị quyết trung ương Tám (Khóa XII).

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Tám(Khóa XII)

Đại biểu tham dự Hội nghị là đảng viên và các cán bộ chủ chốt của các đơn vị, đoàn thể thuộc trường.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Doãn Tiến, Phó BTĐU, Phó Hiệu trưởng nhà trường, BCV Thành phố truyền đạt các nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 08-NQ/TW, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các nội dung Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Báo cáo viên cấp thành phố Quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị

Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây yêu cầu các tập thể, cá nhân thuộc trường nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương Tám (Khóa XII), trong đó đặc biệt lưu ý việc thực hiện quy định nêu gương đối với người đứng đầu.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đảng ủy yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị phải làm bài thu hoạch, trong đó có liên hệ thực tế vị trí công tác.

Ngay sau Hội nghị, Tập thể Đảng ủy cần khẩn trương hoàn thiện chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao./.

Bài: Nguyễn Thanh Nga

Ảnh: Hà Đại