Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức “Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm 2022”

Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-CĐCĐHT ngày 08 tháng 8 năm 2022 của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, từ ngày 15 đến ngày 19/8/2022, nhà trường đã tổ chức Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm 2022 nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện.

Nội dung sinh hoạt đầu khóa nhằm cập nhật cho học sinh, sinh viên một số thông tin về lịch sử thành lập và phát triển Nhà trường; Tình hình kinh tế – chính trị – xã hội trong nước và quốc tế, chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo, phổ biến giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV; các chế độ, chính sách đối với HSSV; khen thưởng, kỷ luật; hoạt động Đoàn – Hội, Phong trào thanh niên trong nhà trường…. giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của bản thân.    

Thầy Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu trong buổi khai mạc

Thầy Kim Ngọc Hưng – Bí thư đoàn thanh niên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện. Tổ chức công tác thanh niên, HSSV gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội và công tác phát triển Đảng.

Thầy Kim Ngọc Hưng – Bí thư Đoàn Thanh niên trao đổi về định hướng công tác Đoàn, Hội trong quá trình theo học tại trường.

Bên cạnh đó, các em HSSV còn được Thầy Nguyễn Doãn Tiến, Phó BTĐU, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên lớp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống nhân ái, bao dung, trách nhiệm với bản thân và gia đình cho các em HSSV.

Ngoài các nội dung trên, các em còn được thầy cô trao đổi về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các em cũng được nghe phổ biến về quy chế Công tác học sinh, sinh viên và các quy định của nhà trường; những nội dung cơ bản trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, các nội quy, quy định của Nhà trường; Luật giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, Quy định của pháp luật về quản lý khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet,…

Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa – HSSV đã góp phần  nâng cao nhận thức của Học sinh, sinh viên về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là giáo dục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua việc  tuyên truyền, phổ biến  giáo dục pháp luật cũng như các quy chế, quy định về đào tạo, quy chế công tác HSSV và phong trào thi đua trong HSSV năm học 2022 – 2023.

Thông qua các chuyên đề được phổ biến, các bạn tân HSSV đã hiểu hơn về quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường; những chuẩn mực về đạo đức, lối sống của HSSV, hiểu hơn về những chính sách, những quy chế quy định của nhà trường… Qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm 2022:

Thầy Bùi Văn Tải – Trưởng phòng QLĐT&CTHSSV phổ biến quy chế đào tạo; quy chế QL HSSV
HSSV lắng nghe nội dung Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác sử dụng thông tin trên Internet,…
Nội dung cơ bản trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trong trường học, các nội quy, quy định của Nhà trường

HSSV giao lưu văn nghệ, tham gia trò chơi tập thể cùng đội thanh niên Tình nguyện của Trường

“Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm 2022” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được tổ chức trang trọng, nghiêm túc và hiệu quả, có trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và viết thu hoạch đã thu hút 100% HSSV tham gia. Qua tuần sinh hoạt này, các bạn HSSV khóa mới sẽ nắm bắt, tiếp thu được những nội dung bổ ích liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện của mình tại trường. Hi vọng rằng cùng với sự chuẩn bị chu đáo từ phía Nhà trường và sự nỗ lực của bản thân, các bạn tân HSSV sẽ đạt được thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Bài và ảnh: Việt Phú