Ban CHQS Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tham gia Huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật lực lượng tự vệ Huyện năm 2018

Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã ra quân huấn luyện quân sự năm 2018 tại thao trường Ban CHQS Huyện Chương Mỹ và Trường bắn Lữ đoàn 201 – Binh chủng Tăng thiết giáp.

Đây là nội dung huấn luyện hàng năm với mục đích huấn luyện cho lực lượng tự vệ hiểu được chức trách nhiệm vụ và một số quan điểm, nội dung cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật dân quân tự vệ; biết tổ chức xây dựng, huấn luyện chỉ huy phân đội hoạt động, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống. Huấn luyện các thao tác, điều lệnh và các nội dung kiểm tra bắn đạn thật trên thao trường

Trung đội Tự vệ  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây cử 10 đồng chí tham gia huấn luyện và 05 đồng chí tham gia kiểm tra bắn đạn thật năm 2018.

Một số hình ảnh trong đợt ra quân huấn luyện năm 2018:

Quang cảnh ra quân huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật lực lượng tự vệ huyện năm 2018

 

Tiểu đội Trưởng Nguyễn Thị Lệ Thủy tập luyện bắn súng tại thao trường.

 

Chiến sĩ Phùng Huy Tuấn tập luyện bắn súng tại thao trường.

 

Chiến sĩ Nguyễn Trung Thành tập luyện bắn súng tại thao trường.

 

Chiến sĩ Phùng Thị Huệ tập luyện bắn súng tại thao trường

 

Chiến sĩ Đỗ Thị Thủy tập luyện bắn súng tại thao trường.

 Bài viết: Nguyễn Thị Lệ Thủy.

Ảnh: Lệ Thủy – Trần Quang(BCHQSH).