Bế giảng lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật sản xuất lúa Japonica hàng hóa chất lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu năm 2020

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội đã tổ chức Bế giảng lớp Đào tạo nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật sản xuất lúa Japonica hàng hóa chất lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu năm 2020.

Đến dự tham dự buổi lễ, có Ông Ngô Đình Giang, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội; Ông Trần Tuấn Biên, Phó giám đốc trung tâm Tư vấn hỗ Trợ đào tạo và Liên kết doanh nghiệp (TT. TVHTĐT&LKDN) trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây; các cán bộ, phóng viên Đài PTTH Hà Nội, cùng đông đủ  học viên trong lớp học.

Ông Ngô Đình Giang – PGĐ Trung tâm PTNN Hà Nội
Đại diện học viên phát biểu ý kiến

Với mục tiêu đào tạo chuyên sâu về quản lý, quy trình canh tác, công nghệ sau thu hoạch, thị trường, xúc tiến thượng mại, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo Japonica cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất lúa Japonica hàng hoá, chất lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu tại cơ sở. Bên cạnh đó còn tuyên tuyền, phổ biến tới cán  bộ, nông dân về chủ trương, chính sách của Thành phố về phát triển sản xuất lúa Japonica hàng hóa, chất lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu năm 2020. Qua đó giúp cho cán bộ kỹ thuật HTX, cán bộ quản lý, nông dân tiêu biểu, có uy tín, có khả năng tuyên truyền, thuyết phục người khác làm theo tại các Xã, HTX sản xuất lúa Japonica trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bài và ảnh: Trần Tuấn Biên