Bộ môn Nông học khoa Kỹ thuật Nông nghiệp báo cáo rèn năng lực thực tế chuyên môn năm học 2022-2023.

Ngày 08/6/2023,  bộ môn Nông học – Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị báo cáo rèn năng lực thực tế chuyên môn giảng viên năm học 2022-2023. 

Tham dự buổi báo cáo có đồng chí Kim Ngọc Hưng – Phó trưởng khoa phụ trách khoa Kỹ thuật Nông nghiệp, đồng chí Nguyển Thị Thu Hà – Trưởng bộ môn Chăn nuôi thú y, cùng toàn thể giảng viên bộ môn Nông học khoa Kỹ thuật Nông nghiệp.

Giảng viên là một trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục – đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng viên được cấu thành bởi các yếu tố: Trình độ kiến thức, năng lực sư phạm, kinh nghiệm thực tiễn, và phẩm chất đạo đức, phương pháp dạy học. Đặc biệt là giảng viên đang công tác ở các trường giáo dục nghề nghiệp thì kinh nghiệm thực tế là một trong những yếu tố rất quan trọng có tác động đến chất lượng đào tạo.

Nhận thức được điều đó, các giảng viên trong bộ môn Nông học cũng như tập thể các giảng viên khoa Kỹ thuật Nông nghiệp hàng năm đã chủ động đễn các cơ sở sản xuất đang hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn để trau dồi kiến thức  và kinh nghiệm trong thực tiễn nhằm nâng cao năng lực thực tế  cho đội ngũ giảng viên, thông qua đó đa số các giảng viên đã có sự phát triển tốt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Bộ môn đã tổ chức nghiệm thu rèn năng lực thực về với các nội dung cụ thể như sau:

Giảng viên Đàm Thị Hiền và Nguyễn Thị Ngọc Lan thực hiện nội dung “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa hồng”.

Giảng viên Nguyễn Thị Khuyên và Đinh Thị Thùy Dung thực hiện nội dung “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa đồng tiền”

Giảng viên Nguyễn Anh Tuấn và Đỗ Thị Thủy thực hiện nội dung “Kỹ thuật thuật nhân giống cây ăn quả có múi”

Giảng viên Nguyễn Tuấn Nam thực hiện nội dung “Tìm hiểu kỹ thuật phòng trừ tổng hợp hạn chế sâu bệnh hại trên rau cải”

Giảng viên Hoàng Đức Huế thực hiện nội dung “Tập huấn về công tác quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp”

            Đứng trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giảng viên thì nâng cao kiếm thức thực tế cho giảng viên là vấn đề quan trọng và cần thiết. Vì vậy, hơn lúc nào hết vấn đề này cần được quan tâm một cách toàn diện và sâu sắc để xây dựng chất lượng đào tạo của Khoa và Nhà trường trong những năm học tới./.

Tin bài: Nguyễn Thị Thu Hà

Ảnh: Kim Ngọc Hưng