Giới thiệu khoa Khoa học cơ bản – Giáo dục thường xuyên

Khoa Khoa học cơ bản – Giáo dục thường xuyên

Khoa Khoa học Cơ bản – Giáo dục thường xuyên được thành lập từ năm 1977. Đồng hành với Nhà trường, trải qua thời gian dài hình thành và phát triển, khoa Khoa học Cơ bản hiện nay có 22 giảng viên trong đó 3 giảng viên kiêm nhiệm tại các phòng ban. Đội ngũ giảng viên trong khoa năng …

Chi tiết