Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập từ ngay sau khi thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây (1977). Đồng hành với Nhà trường, trải qua thời gian dài hình thành và phát triển, khoa Khoa học Cơ bản hiện nay có 16 giảng viên trong đó 5 giảng viên kiêm nhiệm tại các phòng ban. Đội ngũ giảng viên trong khoa năng động, tâm huyết, say mê với nghề thuộc hai bộ môn: Bộ môn Khoa học Tự nhiên, Bộ môn Khoa học Xã hội và Nhân văn.

1. Sứ mạng và mục tiêu phát triển của khoa
1.1 Sứ mạng
Khoa Khoa học cơ bản cung cấp kiến thức cơ bản, nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội làm cơ sở cho sự phát triển khả năng tư duy khoa học độc lập, nhằm phát huy mọi tiềm năng, thích nghi với sự hội nhập của văn hóa, khoa học và công nghệ .
1.2 Mục tiêu phát triển
Phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu đào tạo, tâm huyết với công việc giảng dạy. Có ý thức kỷ luật cao, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có tinh thần phối hợp tốt trong công tác. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, sản phẩm NCKH có tính ứng dụng cao trong giảng dạy và quản lý của Nhà trường góp phần vào việc xây dựng nhà trường phát triển bền vững.
2. Chức năng và nhiệm vụ
2.1 Chức năng
Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các khối kiến thức văn hoá cơ sở nền tảng khoa học theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường. Quản lý cán bộ giảng viên, nhân viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tự học, tự bồi dưỡng, tổ chức dự giờ nhận xét đánh giá để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
2.2 Nhiệm vụ
– Quản lý và giảng dạy các học phần cơ bản, kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội hệ Cao đẳng, Trung cấp, Liên thông cao đẳng trong trường và liên kết ngoài trường;
– Biên soạn giáo trình, đề cương, bài giảng các học phần được nhà trường phân công giảng dạy;
– Thực hiện công việc nghiên cứu khoa học, tổ chức thảo luận, duyệt đề cương NCKH, nghiệm thu đề tài NCKH cấp ngành;
– Tổ chức hội thảo cấp bộ môn, cấp khoa tạo môi trường để giáo viên trong khoa trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
– Quản lý phòng thí nghiệm Vật lý và Hoá học;
– Thực hiện tốt các quy định của Nhà trường về việc lên lớp, thi, kiểm tra và các quy định khác;
– Tăng cường kết hợp với nhà trường tham gia vào công tác tuyển sinh;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;
3. Bộ máy tổ chức và trình độ chuyên môn
3.1 Bộ máy tổ chức
1 Phó Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thị Mỹ
Kiêm nhiệm: Chức vụ bên Đảng: Bí thư chi bộ khoa Khoa học Cơ bản
2. Chủ tịch công đoàn bộ phận: Ths. Phùng Thị Thu Trang
3. Trợ lý đào tạo: Ths. Đặng Duy Hưng
3.2 Bộ môn trực thuộc
3.2.1. Bộ môn Khoa học Tự nhiên gồm các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học.
Trưởng bộ môn:  Ths. Phạm Thu Hằng
3.2.2. Bộ môn Khoa học Xã hội & Nhân văn gồm các môn Tiếng Việt, Pháp luật đại cương và các môn Lý luận Chính trị, Giáo dục thể chất.
Trưởng bộ môn : Ths. Đặng Duy Hưng
3.3 Trình độ chuyên môn
Hiện tại khoa có 16 giảng viên trong đó có 5 giảng viên đang kiêm nhiệm ở các phòng ban khác.
Trình độ của giảng viên: 12 thạc sỹ, 2 cử nhân và 2 giảng viên đang học cao học.
4. NHỮNG THÀNH TÍCH CỦA KHOA
4.1 Kết quả đào tạo
– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT năm 2007.
– Bằng khen của UBND thành phố Hà nội năm 2011.
– Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây.
– Hàng năm tập thể khoa đều đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến” do nhà trường khen thưởng.
– Nhiều giảng viên tham gia hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường và đạt giải.
4.2 Về nghiên cứu khoa học.
Hàng năm khoa có từ 2 đến 3 đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai và nghiệm thu. Các đề tài mang tính lý luận và thực tiễn cao được ứng dụng trong giảng dạy.
5. Định hướng phát triển
Ngày nay, cùng với sự phát triển của nhân loại, sự khẳng định thương hiệu của Nhà trường. Khoa khoa học Cơ bản khẳng định sẽ trở thành khoa có đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao, giỏi về chuyên môn, vững nghiệp vụ, hoạt động đào tạo có chất lượng cao, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học tạo môi trường để giảng viên phát huy năng lực nghiên cứu, tự học tự nâng cao trình độ; Kết quả của đề tài NCKH có tính ứng dụng cao; Hướng tới khả năng trở thành đơn vị đào tạo có uy tín.