Cán bộ, giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghiệp

Đội ngũ giảng viên và nhân viên

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ Liên hệ 1 Nguyễn Thị Minh Tâm Phó Trưởng khoa; Giảng viên Th.s SPKT Tin học 0902.142.093 linhthaohien2007@gmail.com 2 Lưu Thị Hồng Trang Giảng viên Th.s KHMT   3 Nguyễn Thị Bích Nga Giảng viên Th.s CNTT 01269.168.696 nguyenngacdcd@gmail.com 4 Nguyễn Thị Lệ Thủy Trợ lý đào tạo khoa; Giảng viên Kỹ sư …

Chi tiết