Giới thiệu khoa Kỹ thuật Nông nghiệp

Giới thiệu khoa Kỹ thuật Nông nghiệp

1. Giới thiệu chung về khoa Kỹ thuật Nông nghiệp  Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 158/QĐ- CĐCĐHT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trên cơ sở sáp nhập hai khoa Chăn nuôi – thú y và khoa Nông học. Đây là hai khoa …

Chi tiết