Giới thiệu khoa Kỹ thuật Nông nghiệp

Giới thiệu khoa Kỹ thuật Nông nghiệp

GIỚI THIỆU KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP  1. Giới thiệu chung Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp được thành lập lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2010 trên cơ sở sát nhập một số ngành khoa Nông học với khoa Chăn nuôi thú y. Đến tháng 7/2013, khoa kỹ thuật nông nghiệp được tách thành hai khoa riêng biệt là khoa …

Chi tiết