Giới thiệu phòng Tổ chức hành chính

Giới thiệu Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập vào tháng 10 năm 1977. Hơn 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức của phòng đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường, đặc biệt là sự trưởng thành không ngừng của bộ máy tổ chức và đội ngũ. I.Chức năng, nhiệm vụ …

Chi tiết