Giới thiệu Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (CENTER FOR TECHNOLOGY APPLICATION AND TRANSFER) 1. GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ được thành lập năm 2011 theo Quyết định số 20/QĐ-CĐCĐ, ngày 18/03/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. Đây là đơn vị chịu sự quản lý trực tiếp …

Chi tiết