Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp tiền thân là phòng Quản lỷ tại chức – Bồi dưỡng được thành lập theo Quyết định số 9/QĐ-CĐCĐHT, ngày 18/3/2011, sau đổi tên thành Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Hợp tác doanh nghiệp theo quyết định số 217/QĐ-CĐCĐHT ngày 26 …

Chi tiết