Chi bộ 3 tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 20/9/2017, được sự đồng ý của Đảng ủy nhà trường, Chi bộ 3 đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Đỗ Thị Linh, giảng viên kiêm nhiệm công tác tại phòng Kế toán – Tài chính.

Hiện nay, các đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ 3 thuộc 4 đơn vị là Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Quản trị vật tư và Trung tâm Ứng dụng & chuyển giao công nghệ. Đây là các đơn vị có nhiều chức năng nhiệm vụ, đảm trách khối lượng công việc lớn phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mảng hoạt động khác của nhà trường. Sau khi kết nạp đồng chí Đỗ Thị Linh, tổng số đảng viên trong chi bộ là 18 đồng chí, đây thực sự là hạt nhân quan trọng, trung tâm đoàn kết của các đơn vị khối hành chính, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Đình Được – Đảng ủy viên, phụ trách chi bộ đã công bố và trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới Đỗ Thị Linh.

Trước đảng kỳ, quốc kỳ và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đỗ Thị Linh đã đọc lời tuyên thệ của đảng viên mới, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh.
Thay mặt chi bộ, đồng chí Nguyễn Đình Được đã nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, phân công người giúp đỡ để đảng viên mới Đỗ Thị Linh trở thành đảng viên chính thức./.

Tập thể chi bộ 3 chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên mới.

Bài: Nguyễn Thanh Nga
Ảnh: Xuân Khương