Đại hội Chi bộ 3, Nhiệm kỳ 2017 – 2020

Sáng ngày 20/9/2017, tại Hội trường Khu Hiệu bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Chi bộ 03 đã long trọng tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2017 – 2020.Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Toàn cảnh đại hội

 Đại diện Chi ủy lâm thời, đồng chí Nguyễn Đình Được đã trình bày toàn văn dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 -2017 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ 3 và kiểm điểm công tác lãnh đạo của.  

Các đảng viên tham dự đại hội đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, phát biểu đóng góp nhiều ý kiến bổ sung cho báo cáo trình Đại hội, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các nội dung liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của chi bộ đảng đối với hoạt động của các đơn vị trong chi bộ.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí.

Chi ủy Chi bộ 3, Nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra mắt Đại hội.
Các đồng chí đảng viên chi bộ 3 chụp ảnh lưu niệm
Bài: Nguyễn Thanh Nga
Ảnh: Xuân Khương