Thông báo về việc mời tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây