Cụ thể hóa lịch thi kết thúc học phần kỳ bổ sung lần 1 hệ CĐCQ, TC3K2, TV2K10 năm học 2017 – 2018