Khai giảng các lớp đào tạo nghề “Trồng cây ăn quả, trồng lúa chất lượng cao” tại các xã của huyện Chương Mỹ.

Từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8 năm 2018, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đào tạo và liên kết doanh nghiệp trường CĐCĐ Hà Tây đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ tổ chức khai giảng các lớp đào tạo nghề “Trồng cây ăn quả, Trồng lúa chất lượng cao” cho các học viên tại các xã Thụy Hương, Hòa Chính, Hữu Văn, Thủy Xuân Tiên – huyện Chương Mỹ.

Đến dự các buổi khai giảng: Đại diện trường trường CĐCĐ Hà Tây có ông Bùi Văn Tải – P.Trưởng khoa Kỹ thuật nông nghiệp; Bà Nguyễn Thị Nguyệt – P.Trưởng khoa Kỹ thuật nông nghiệp; Ông Trần Tuấn Biên – cán bộ của trung tâm tư vấn hỗ trợ đào tạo và liên kết doanh nghiệp. Đại diện địa phương: có Ông Phạm Minh Thức – P.Chủ tịch Hội nông dân; Bà Nguyễn Thị Minh Lý – Chuyên viên phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ và các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, chủ tịch Hội nông dân các xã cùng 245 học viên tham gia các lớp đào tạo nghề trồng cây ăn quả, trồng lúa chất lượng cao cũng về dự đồng đủ

Tại các địa phương, ông Phạm Minh Thức- P.chủ tịch Hội nông dân huyện Chương Mỹ nhấn mạnh: Trong thời gian qua Huyện Chương Mỹ đã nhận được sự quan tâm các cấp lãnh đạo của Thành phố nên đã mở được khá nhiều lớp đào tạo nghề ở các lĩnh vực khác nhau, qua đó đã nâng cao nhận thức, tạo ra công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động trong huyện Chương Mỹ. Đồng chí nêu rõ, huyện Chương Mỹ đã thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa, mỗi hộ gia đình chỉ có từ 1-2 mảng đất, rất thuận tiện cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, kinh tế và bảo vệ môi trường. Do đó việc mở các lớp đào tạo nghề “Trồng cây ăn quả, trồng lúa chất lượng cao” là mục tiêu của các địa phương và cũng xuất phát từ nhu cầu của nhân dân trong các xã. Ông bày tỏ mong muốn trường CĐCĐ Hà Tây phân công các giảng viên có chuyên môn và kinh nghiệm để truyền đạt kiến thức tốt nhất cho học viên và đề nghị lãnh đạo của các xã quan tâm hơn nữa đến việc phát triển ngành nghề cho bà con nông dân của địa phương đồng thời ông cũng đề nghị Hội nông dân của các xã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, quản lý chặt chẽ lớp học và đôn đốc các học viên để lớp học đạt hiệu quả cao, ông cũng yêu cầu các học viên sắp xếp thời gian để tham gia lớp học đầy đủ để tiếp thu kiến thức tốt nhất, áp dụng vào thực tế để nâng cao hiệu quả cho sản xuất và bảo vệ môi trường để nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Thay mặt khoa Kỹ thuật nông nghiệp, bà Nguyễn Thị Nguyệt, đã chỉ rõ mục tiêu của các lớp học là để truyền đạt cho người học những tiến bộ của khoa học kỹ thuật tiến tiên trong việc trồng và chăm sóc cây ăn quả, cây lúa để bà con nông dân áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và đặc biệt việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất một cách hợp lý để bảo vệ sức khỏe của người sản xuất, người tiêu dùng sản phẩm và môi trường để phát triển nền nông nghiệp an toàn và bền vững. Đồng thời bà cũng mong muốn các cấp lãnh đạo của địa phương quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các lớp học và đề nghị các học viên bố trí công việc để tham gia lớp học đầy đủ và tiếp thu kiến thức tốt nhất để đạt được mục tiêu.

Hình ảnh lễ khai giảng các lớp đào tạo nghề “Trồng cây ăn quả, trồng lúa chất lượng cao” tại một số địa phương:

Ông Trần Tuấn Biên – TTTVHTĐT&LKDN công bố các quyết định mở lớp
Bà Nguyễn Thị Nguyệt – P.Trưởng khoa Kỹ thuật nông nghiệp phát biểu
Ông Phạm Minh Thức- P.chủ tịch Hội nông dân huyện Chương Mỹ phát biểu
Ông Dương Đắc Bảo – Phó chủ tịch UBND xã Thụy Hương phát biểu
Bà Nguyễn Thị Hường – Chủ tịch Hội nông dân xã Thụy Hương phát biểu
Ông Phùng Huy Tố- P. Bí thư Đảng ủy xã Hữu Văn phát biểu
Ông Nguyễn Duy Khoát – UVBTVĐU, P.CT UBND xã Thủy Xuân Tiên phát biểu