Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2020-2025 

Thực hiện Hướng dẫn số 03 – HD/ĐU ngày 17/6/2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, chiều ngày 09/8/2022, Chi bộ 1  đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội thực hiện nghi thức Chào cờ

Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết đại hội của nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nêu rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, đồng chí  Đỗ Xuân Bình đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 và triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Đỗ Xuân Bình – Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025.

Nhiệm kỳ vừa qua chi bộ đã tổ chức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu Nghị quyết đại hội chi bộ đề ra đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh Covid và thực hiện “5 K” của chính phủ. Việc lãnh đạo thực hiện các công tác chuyên môn ở từng đơn vị luôn bám sát sứ mệnh, mục tiêu đào tạo của nhà trường và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Chi bộ đã lãnh đạo các mặt công tác trong các hoạt động đảm bảo duy trì thường xuyên việc thực hiện quy chế đào tạo, các quy định đối với tất cả các hệ đào tạo trong điều kiện dạy và học trực tuyếN.  Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học của nhà trường đã tăng cường các biện pháp quản lý việc thực hiện quy chế, quy định trong đào tạo ở tất cả các khâu của quá trình đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo..

Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị phòng ĐBCLGD thực hiện tốt việc quản lý và đôn đốc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí gắn với các đơn vị về tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với kiểm soát đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục.

Công tác quản lý đào tạo hệ sơ cấp, dưới ba tháng, tập huấn, bồi dưỡng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch đào tạo của từng chương trình trong năm, Việc liên kết đào tạo được tăng cường và mở rộng, đặc biệt là tham gia các gói  thầu  đào tạo tập huấn các chương trình nông nghiệp cho cán bộ cơ sở và nông dân tại các địa phương. Xây dựng tốt mối liên hệ với các doanh nghiệp, tổ chức diễn đàn ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên được tiếp cận tăng thêm cơ hội tìm kiếm được việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp

Đ/c Nguyễn Thị Thuận – Đảng viên Chi bộ phát biểu tham luận tại Đại hội
Đ/c  Nguyễn Doãn Tiến –  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà  trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ I trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ phải tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của các đơn vị. Lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị chuyên môn của 02 đơn vị .

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách đề án  nhân sự nhiệm kỳ 2022-2025

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội cao đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đ/c Đỗ Xuân Bình được tín nhiệm bầu lại giữ chức vụ Bí thư, Đ/c Nguyễn Trung Thành được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022-2025.

Kết thúc Đại hội, toàn thể  Đảng viên trong Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bài: Nguyễn Anh Tuấn

Ảnh: Hà Đại