Đại hội chi bộ 1 – Nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thực hiện hướng dẫn số 04-HD/ĐUngày 20 tháng 7 năm 2017của Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về tổ chức đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, ngày 23/9/2017 tại Hội trường tầng 2 khu hiệu bộ, chi bộ 1 đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Quang cảnh Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng sự có mặt đông đủ của 11 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 1.

Đại hội đã thông qua báo cáo đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư chi bộ; Báo cáo tài chính của chi bộ;Báo cáo tổng hợp ý kiến công đoàn viên đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Các báo cáo tại Đại hội cho thấy, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng Ủy trường, Chi bộ 1 đã làm tốt công tác tư tưởng cùng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực cao của các đồng chí Bí thư chi bộ, tập thể viên chức phòng QLĐT-KH&HTQT, Phòng Khảo thí và KĐCLGD và Trung tâm tư vấn HTĐT&LKDN, Chi bộ đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã đề ra.Việc lãnh đạo thực hiện các công tác chuyên môn ở từng đơn vị luôn bám sát sứ mệnh, mục tiêu đào tạo của nhà trường và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị,đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển đi lên của nhà trường.

Chi bộ luôn coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đồng chí đảng viên của chi bộ luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình, chủ động, sáng tạo và phối hợp tốt trong các mặt công tác; tích cực tham gia học tập đầy đủ và chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, không bi quan giao động trước những khó khăn của cuộc sống, không bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực của xã hội do nền kinh tế thị trường tác động.

Lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của tổ chức Công đoàn. Kết quả hàng năm 100% công đoàn viên của công đoàn bộ phận đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc

Nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã kết nạp được 03 đảng viên mới, bồi dưỡng và giúp đỡ 01 đảng viên mới phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Tiếp tục chỉ đạo việc giới thiệu các quần chúng ưu tú với Đảng.

Chi bộ thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng, thông qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đư¬ợc phát động sâu rộng trong toàn xã hội, chi bộ coi đây là nội dung sinh hoạt chính trị trong chi bộ và trong các đơn vị.

Đồng chí Trần Ngọc Khuynh trình bày báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kì 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020
Đồng chí Đỗ Xuân Bình báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư chi bộ
Đồng chí Nguyễn Văn Thạch trình bày tổng hợp ý kiến công đoàn viên đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội

Đại hội đã nghe những ý kiến tham luận quý báu của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đóng góp cho dự thảo các báo cáo.

Đồng chí Trần Tuấn biên tham luận về công tác tuyển sinh của Trung tâm Tư vấn – HTĐT và LKDN
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tham luận về công tác chấp hành quy chế lên lớp của giảng viên
Đồng chí Thân Thị Giang tham luận về công tác quản lý đào tạo

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Tiến đánh giá cao tinh thần của Đại hội và biểu dương những thành tích mà Chi bộ 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Sau đại hội, chi Ủy chi bộ 1 cần bám sát trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sở trường, sở đoản của các đảng viên trong chi bộ để phân công nhiệm vụ hợp lý đạt hiệu quả cao.

Đ/c Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sau thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng với quy chế và điều lệ Đảng, Đại hội đã nhất trí bầu ra Chi ủy của Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 03 đồng chí: đ/c Trần Ngọc Khuynh, đ/c Đỗ Xuân Bình và đ/c Trần Thị Thanh Huyền. Trong đó, đồng chí Trần Ngọc Khuynh được bầu làm Bí thư, đồng chí Đỗ Xuân Bình được bầu làm Phó Bí thư chi bộ.

Chi bộ bỏ phiếu bầu Chi ủy
Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vàoChi ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 – 2020

100% đảng viên dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ 2017- 2020 một số nội dung chính: 100% các đơn vị thuộc sự lãnh đạo của chi bộ hàng năm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao; 90% đảng viên trong chi bộ trở lên hàng năm được đánh giá, phân loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn bộ phận hàng năm đạt danh hiệu Tổ chức Công đoàn vững mạnh, 100% công đoàn viên đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc; 100% Công đoàn viên hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các phòng trào do tổ chức Công đoàn phát động;Chi bộ tổ chức duy trì sinh hoạt định kỳ theo quy định; Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên; Thường xuyên chăm lo giáo dục quần chúng tạo nguồn phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 2 – 3 đảng viên mới. Chi bộ hàng năm đạt danh hiệu Tập thể chi bộ trong sạch vững mạnh.

Với những kết quả trên, Đại hội chi bộ 1 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, đơn vị tăng cường phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Bài viết: Trần Thị Thanh Huyền
Ảnh: Xuân Khương