Đại hội Công đoàn bộ phận 4 nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sáng ngày 27/8/2017, tại Hội trường tầng 2 khu Hiệu bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Công đoàn bộ phận 4 tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Toàn cảnh Đại hội

 Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Công Khanh – Chi uỷ viên lâm thời Chi bộ 2; đồng chí Bùi Văn Tải – Phó trưởng ban tuyển sinh, kiêm phó trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên; đồng chí Nguyễn Huy Lương – Ủy viên BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2017, Chủ tịch Công đoàn bộ phận và toàn thể các đồng chí là công đoàn viên của Công đoàn bộ phận 4.

Đồng chí Nguyễn Huy Lương, phụ trách Công đoàn bộ phận 4 đã trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022. Nội dung báo cáo đã nêu rõ những mặt công tác và kết quả đạt được của công đoàn bộ phận 4 trong nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Nguyễn Huy Lương trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017- 2022

Báo cáo chỉ rõ trong nhiệm kỳ qua, tập thể công đoàn bộ phận 4 có tư tưởng chính trị vững vàng, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Thực hiện tốt các hoạt động do Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên phát động, quan tâm chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên công đoàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào việc tăng cường tinh thần đoàn kết cho các công đoàn viên thông qua các hoạt động phong trào, bổ sung số liệu vào báo cáo cho cụ thể, điều chỉnh một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới phù hợp với thực tế. 

Đồng chí Nguyễn Công Khanh-chi uỷ viên lâm thời Chi bộ 2 đã phát biểu chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của công đoàn bộ phận 4 và đề nghị các đồng chí công đoàn viên nâng cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần đoàn kết để xây dựng công đoàn bộ phận vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Công Khanh phát biểu tại đại hội

Đại hội cũng được nghe Đồng chí Bùi Văn Tải đại diện lãnh đào đơn vị phát biểu ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Bùi Văn Tải phát biểu tại đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả đồng chí Nguyễn Thị Quyến  được bầu là Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ mới, đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022.

Bài viết: Hằng Hoa
                                                                                                   Ảnh: Việt Phú