Danh sách tổ chức,cá nhân ủng hộ công trình sân bóng chào mừng kỷ niệm 45 năm