Khoa Nông học

Khoa Nông học tiền thân là khoa Khoa Trồng trọt một trong 3 khoa được thành lập đầu tiên của trường Cao đẳng Hà Sơn Bình nay là trường Cao đẳng cộng đồng Hà Tây. Trong 36 năm đào tạo trải qua những giai đoạn khác nhau nhưng khoa Nông học đã đào tạo và cung cấp cho tỉnh Hà Tây, Hòa Bình, Hà Nội và các tỉnh lận cận hàng ngàn cán bộ kỹ thuật; có nhiều cựu sinh viên đã và đang giữ những vị trí chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị và các công ty… thuộc lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật. Hiện nay, khoa đang đào tạo 3 chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật và Lâm nghiệp.

1. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA KHOA
1.1. Sứ mạng
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và sơ cấp đào tạo nghề để phục vụ trong các lĩnh vực nông nghiệp.
1.2. Mục tiêu phát triển
Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đạt chuẩn. Sinh viên sau khi ra trường có tay nghề, bản lĩnh chính trị vững vàng và có thái độ sẵn sàng phục vụ.
2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp tốt, có tinh thần phục vụ nhân dân…) để phục vụ cho sự phát triển của thành phố Hà Nội và các tỉnh trong cả nước.
3. NGÀNH ĐÀO TẠO
3.1. Khoa học cây trồng;
3.2. Bảo vệ thực vật;
3.3. Lâm nghiệp.
Các chuyên ngành đào tạo ở trình độ Cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học; Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
4. BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
4.1. Bộ máy tổ chức
1. Trưởng khoa: Th.S. GVC – Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch công đoàn trường
2.  Chủ tịch công đoàn bộ phận: Th.s Nguyễn Thị Khuyên 
3. Trợ lý quản lý sinh viên: Th.S Đỗ Anh Tuấn.
4. Trợ lý đào tạo: Hoàng Thị Hằng
5. Bí thư liên chi đoàn: Đinh Thị Thùy Dung
4.2. Các bộ môn trực thuộc
1. Bộ môn Khoa học cây trồng:
– Trưởng bộ môn: Th.S Nguyễn Thị Khuyên
2. Bộ môn Bảo vệ thực vật: 
– Trưởng bộ môn: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Lan
4.3. Trình độ chuyên môn
4.3.1. Số lượng giảng viên:
– Trong khoa 9;
– Ngoài khoa: 7.
4.3.2. Trình độ đội ngũ giảng viên:
– Tiến sĩ:  02
– Nghiên cứu sinh:  01 (Việt Nam)
– Thạc sỹ: 10
– Đang học cao học: 01
– Kỹ sư:  02
5. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ
Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động “Tiến tiến” cấp trường và cấp tỉnh
5.1. Kết quả đào tạo:
Khoa Nông học là một trong hai khoa có bề dày trong đào tạo của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, đến nay đã có 33 khóa sinh viên tốt nghiệp, cung cấp nguồn cán bộ kỹ thuật chủ chốt trong lĩnh vực nông nghiệp cho các tỉnh như Hà Nội, Hòa Bình…; có rất nhiều sinh viên đã và đang giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các công ty sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Đối với sinh viên đang học tập tại trường, hàng năm số học sinh đạt các danh hiệu thi đua chiếm trên 20% và số tập thể lớp sinh viên đạt danh hiệu thi đua trên 15%.
5.2. Về nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế:
Hàng năm, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do giảng viên và sinh viên thực hiện, được Hội đồng khoa học cấp trường đánh giá cao.
Khoa Nông học đã hợp tác với một số công ty, các trang trại, cơ sở sản xuất và cơ quan quản lý nhà nước trong đào tạo; Với mục tiêu gắn liền giữa lý thuyết và thực tiễn để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên như: viện Khoa học nông nghiệp, Công ty phân bón, Trung tâm khuyến nông, Trạm BVTV… được phối hợp thực hiện trong những năm qua. Đồng thời, cùng với phòng Hợp tác Quốc tế, khoa đã cử nhiều sinh viên sang học tập và làm việc tại Israel.
6. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
6.1. Về công tác đào tạo
– Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các ngành nghềđào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội về lĩnh vực Nông nghiệp
– Xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.
– Đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng cập nhật, hiện đại.
– Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng lấy người học làm trung tâm.
– Gắn liền đào tạo với nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn.
6.2. Về công tác khoa học
– Tăng cường hoạt động nghiên cứu phục vụ cho công tác đào tạo
6.3. Về công tác quản lý học sinh, sinh viên
– Đẩy mạnh công tác quản lý học sinh, sinh viên.
– Nghiên cứu, áp dụng hình thức quản lý sinh viên theo mô hình đào tạo theo tín chỉ.
7. Liên hệ
Văn phòng làm việc: Phòng 308 – Tầng 3 khu Hiệu Bộ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.
Địa chỉ: Thuỷ Xuân Tiên – Huyện Chương Mỹ – TP Hà Nội
Tel: 0433.724.270   –   Email: Khoann.d20@moet.edu.vn